ZNACZENIE RELACJI

Ze wzglę­du na stosunek między znaczeniem relacji konfliktowej a znaczeniem re­lacji niekonfliktowych — w rosnącym porządku znaczenia relacji niekon­fliktowych — rozróżniamy za A. Rapoportem [1960] walki (a wśród walk dawne i współczesne, w których z biegiem historii coraz mniejszą niestety rolę odgrywają prawidła rycerskości) i gry, w których strony stosują się dokładnie do wspólnie uznanych prawideł. Trzeci człon rozróżnienia A. Rapoporta — dyskusja — jeśt, jak sądzę, składnikiem typologii opartej na jeszcze innej zasadzie niż rozróżnienie walk i gier. Zasadą różnicy między walką a dyskusją zdaje się mianowicie być charakter celu, do któ­rego zmierzają (i którego osiągnięcie chcą przeciwnikowi utrudnić) strony konfliktu. W walce chodzi o zachowanie się przeciwnika, w dyskusji o je­go poglądy, na które chcemy wpłynąć za pomocą racjonalnych argumen­tów. Jak widać, w pojmowaniu terminu dyskusja nie podzielam poglądu T. Pszczołowskiego [1963, s. 13]. Konflikty — mimo że pozornie sprzeczne z podstawowym po­stulatem wszelkiej organizacji, aby „części wspólprzyczyniały się do powodzenia całości” — nie zawsze są dla instytucji szkod­liwe.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.