ZASYGNALIZOWANY SPÓR

Zasygnalizowany tamże spór, czy organizować należy „od dołu”, czy „od góry” [s. 517], trwa.Do zawartych w cytowanym ustępie wzmianek o przeciwstawnych stanowiskach można z nowszych publikacji dodać następujące:Chajtman wypowiada się za metodą „oddolną” [Wybrane próbiemy… 1967, s. 50 i nast.] i szczegółowo uzasadnia swoją koncepcję. Po­dobne stanowisko zajmuje G. Slezinger pisząc m. in., że (dopiero) „po określeniu zestawu produkcyjnych jednostek organizacyjnych i organów zarządzania można przejść do etapu końcowego — do określenia ich pod­porządkowania i wzajemnych związków” [Slezinger 1967, s. 229],Przeciwne stanowisko zajmuje G. Słucki konstatując, że doświadcze­nia Centralnej Pracowni Naukowo-Badawczej Ekonomiki i Organizacji Pracy przy Instytucie Gospodarki Narodowej im. Plechanowa, a także „zaznajomienie się z praktyką przedsiębiorstw Leningradu, Jarosławia, Iwanowa, Tuły i innych miast wykazały, iż w wielu przypadkach celowe jest postępowanie właśnie odwrotne: najpierw opracowywać »plany NOT* dla wydziału, po tym dla gniazda produkcyjnego i dopiero w ostatnim etapie dla stanowiska pracy” [Słuckij 1966, s. 55], Autor podkreśla jednak zależność kolejności postępowania od ogólnej organizacji przyjętej w da­nej instytucji; tam np., gdzie poszczególni mistrzowie odpowiedzialni są za całość zamówienia, trzeba wprowadzić najpierw racjonalny podział pracy w całym wydziale, a dopiero po tym przystępować do usprawnie­nia funkcjonalnie wyodrębnionych stanowisk pracy. Może być jednak też inna sytuacja, wobec czego sposób organizowania musi być indywiduali­zowany.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.