ZALEŻNOŚĆ OD DZIEDZINY DZIAŁANIA

Zależnie od dziedziny działania różne rodzaje zasobów odgry-j wają główną rolę w odpowiednich instytucjach. W rolnictwie obok zasobów typu technicznego (maszyny rolnicze, nawozy chemiczne) wielką rolę odgrywają zasoby złożone z rzeczy żywych (ziarno siewne, zwierzęta robocze). W lecznictwie obok narzędzi technicz- j nych (instrumenty, leki pochodzenia nieorganicznego) występują j zasoby nie techniczne (np. leki „naturalne”), a tworzywem są le­czeni ludzie lub zwierzęta. W działalności organów administracyjnych wystąpią takie np. „narzędzia”, jak drogi, mosty, urządze- ; nia przewozowe, ale właściwym tworzywem — podobnie jak w i lecznictwie i nauczaniu — są ludzie. W związku z tym w ogólnej teorii organizacji wydaje się potrzebne pojęcie szersze od określo­nego wyżej pojęcia działalności technicznej obejmujące podobne stadia działania, które dotyczą z różnych względów różnych ro­dzajów organizmów biologicznych. W teorii organizacji i zarzą­dzania wystarczy nam — jako najbardziej istotne  pojęcie działalności technicznej. W instytucjach zarządzanych (z wyjątkiem przedsiębiorstw rolnych) główną rolę grają zasoby techniczne, a i w rolnictwie ich rola coraz bardziej dominuje. Funkcjonowa­nie instytucji zarządzanych bez działalności technicznej jest nie do pomyślenia i działalność ta odgrywa w nich, jak widzieliśmy, niezmiernie istotną i szybko wzrastającą rolę.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.