WZMOCNIENIE WYDAJNOŚCI

Skoro ostatecznie chodzi o wzmożenie wydajności pracy ży­wej, to trzeba tu nieco bliżej wniknąć w zagadnienie czynników, od których zależy ta wydajność. W dążeniu do wzmożenia wy­dajności pracy żywej chodzi o znalezienie rozwiązań organizacyj­nych i technicznych, dzięki którym „w tym samym czasie, wysił­kiem tej samej liczby pracujących” można „wytwarzać więcej dóbr (i świadczyć więcej usług) w tym samym stopniu przydat­nych do zamierzonych celów” [Kotarbiński… 1960, s. 88]. Okoliczności wpływające na tak pojmowaną wydajność pracy są niezmiernie złożone. O wielostronności tego zagadnienia może dać pewne pojęcie następujące wyliczenie, oparte na kryterium, kogo one przede wszystkim dotyczą. Widać z niego, że nie ma chyba takich rodzajów decyzji gospodarczych, które by przynaj­mniej pośrednio nie wpływały na wydajność pracy w skali spo­łecznej.Wyliczenie to nie stanowi oczywiście programu badań, o któ­rym niżej; ma ono na celu jedynie wykazanie, że za poziom wy­dajności pracy robotnika odpowiada nie tylko on sam, lecz także jego przełożeni. Każdy uczestnik wielkiego społecznego procesu wytwarzania powinien w swym działaniu zwrócić uwagę na te przede wszystkim okoliczności, które są od niego zależne, i we własnym zakresie oddziaływać na nie w pozytywnym kie­runku.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.