WYRAŹNIE ZARYSOWANE GRUPY

Skoro zaś powiedzieliśmy, że instytucja, jako organizacja w znaczeniu rzeczowym, jest całością złożoną z ludzi i zasobów współprzyczyniających się do powodzenia tej całości (4.1.1.); sko­ro omawiając jedną z ról odgrywanych przez konflikty wewnątrzorganizacyjne, mianowicie rolę konfliktu jako stymulato­ra postępowych zmian (4.2.2.), uznaliśmy możliwość twórczego wpływu niezgodności celów; skoro za „stosunek organizacyjny” uznaliśmy wszelki stosunek części do całości, mający (pozytywne albo negatywne) znaczenie dla powodzenia instytucji [Zieleniew­ski 1967a, s. 120, przypis 61] — to musimy stwierdzić, że ex definitione w skład instytucji wchodzą wszyscy ci ludzie, któ­rych działanie w momencie bardziej lub mniej trwałych inter­akcji z innymi uczestnikami zespołu wpływa na powodzenie instytucji. W szkole będzie to więc personel zawodowo w niej za­trudniony, studenci, a niekiedy też członkowie ich rodzin, poza tym zaś — w momentach interakcji z personelem — będą to przedstawiciele np. ministerstwa, organów kontroli, dostawców i „usługodawców”.Od razu intuicyjnie zauważamy jednak, że nie jest to zespół jednorodny. Wyraźnie rysują się tu trzy grupy uczestników:  „personel”, studenci i przedstawiciele instytucji funkcjonują­cych w otoczeniu szkoły.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.