WYKONANIE ZADAŃ

Aby wykonać te zadania, pra­cuje w szkole personel związany z nią z reguły przez wieloletnie okresy: pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą zajęcia ze studentami, a administracyjni wykonują różne niezbędne czyn­ności pomocnicze. Aby je wykonać, szkoła immatrykuluje co ro­ku — w zasadzie na krótki kilkuletni okres czasu — nowy rocz­nik studentów.Aby wykonać zadania szkoły, dziekan wyjeżdża co pewien czas do Ministerstwa, a pracownicy administracyjni odwiedzają dostawców szkoły lub szkoła przyjmuje odwiedziny przedsta­wicieli władz innych instytucji. W tym samym celu szkoła bu­duje swe budynki, nabywa i eksploatuje książki, urządzenia i aparaty naukowe. Jeżeli pominiemy tu zależność funkcjonowania szkoły od wpływu takich okoliczności zachodzących w jej „przyrodniczym” otoczeniu, jak warunki atmosferyczne, to stosunki między insty­tucją a jej otoczeniem przedstawiają się nam przede wszystkim jako wymiana energomaterii (zasobów) i informacji pomiędzy daną instytucją a niektórymi instytucjami (o zespołach w skraj­nym przypadku jednoosobowych), funkcjonującymi w jej oto­czeniu.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.