WSZYSTKO INNE

Więź, o której obecnie mówimy, dotyczy owych „wszystkich innych” stanów rzeczy i ich zmian, gdy informacje o nich pod­legają przekazaniu samoistnie, a nie przy sposobności informowa­nia o własnych decyzjach, radach i wymaganiach. Sprzężenia tej więzi są najbardziej skomplikowane. Przebiegają (ze względu na hierarchię organizacyjną) „z góry na dół” i — przede wszyst­kim — „z dołu do góry”, po liniach „pionowych” (pokrywających się ze sprzężeniami służbowymi) lub „poziomych” i „skośnych” (nie pokrywających się z tymi sprzężeniami); przebiegają też jed­nak w obie strony po liniach pokrywających się (lub nie) ze sprzężeniami funkcjonalnymi i technicznymi. Warto tu z kolei zwrócić uwagę na to, że J. Kurnal [1969] rozróżnia „więzi specjalizacyjne” wynikające z podziału pracy i „więzi hierarchiczne” wiążące się ze stosunkiem nadrzędności i podrzędności, a także więź informacyjną [tamże]. Pierwszy ro­dzaj zdaje się odpowiadać naszym pojęciom więzi „funkcjonal­nych” i więzi „technicznych”, drugi — więzi „służbowej”, trzeci zaś i w nazwie i w treści pokrywa się chyba z naszym pojęciem więzi informacyjnej.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.