WPŁYWANIE NA PRACĘ

Okoliczności dotyczące własnej pracy kierowników: 1) właściwy stopień decentralizacji uprawnień do decyzji wykonawczych; 2) pokrywa­nie się zasięgu odpowiedzialności z zasięgiem faktycznego podejmowania decyzji; 3) wpływ na dobór podwładnych; 4) umiejętność przekazywania woli (pobudzanie własnej woli wykonawców); 5) zakres własnych zadań umożliwiających jasne powiązanie ich z zadaniami wyższego rzędu; 6) licz­ba podwładnych umożliwiająca wykonywanie realnego nadzoru nad ich pracą.Okoliczności dotyczące wpływania na pracą podwładnych w zakresie: 1) ich „motywacji pracy”, mianowicie: a) jednakowo życzliwy stosunek do wszystkich podwładnych, b) sprawiedliwy wymiar wynagro­dzeń, c) zapewnienie trwałości zatrudnienia dobrze pracujących podwład­nych, d) stosowanie w uzasadnionych przypadkach pochwał i sprawiedli­wych wyróżnień, e) zapewnienie możliwie dobrych warunków pracy, prze­strzeni do pracy, oświetlenia, temperatury, wentylacji, ciszy (względnej), porządku, czystości itp.; 2) uwzględniania osobistych kwalifikacji pod­władnych, mianowicie: a) dobór ludzi do poszczególnych prac wg ich kwalifikacji, b) zapewnienie rozwoju osobistych kwalifikacji podwład­nych, m. in. przez przeciwdziałanie „płynności kadr” i umożliwienie rze­czywistego wykorzystania wzmożonych kwalifikacji; 3) instruowania pod­władnych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.