WEWNĘTRZNA HIERARCHIA INSTYTUCJI

I wreszcie ostatnia sprawa, którą lepiej już tu ogólnie zasygna­lizować, by nie wracać do niej przy szczegółowym omawianiu kry­teriów rozczłonkowania jednostek organizacyjnych: zależność stop­nia i typu rozczłonkowania od szeroko pojętego typu „technolo­gicznych” procesów pracy, przeważających w danej instytucji. Terminem „hierarchia” posługuję się tu w znaczeniu objaś­nionym wyżej (4.1.4.).Simon wyraził to określenie w następujących słowach: „przez system hierarchiczny, czyli hierarchię rozumiem system złożony z wza­jemnie ustosunkowanych do siebie podsystemów, z których każdy z kolei ma strukturę hierachiczną, aż dochodzimy do pewnego najniższego po­ziomu subsystemów elementarnych. W większości systemów w przyro­dzie jest sprawą cokolwiek dowolną, gdzie przerwiemy to rozczłonkowy- wanie i jaki podsystem uznamy za elementarny. Fizycy często posługują się pojęciem «cząsteczki elementarnej*, ale cząsteczki mają niedogodną tendencję niepozostawania długo elementarnymi” [Simon 1967, s. 57]. Stwierdza on też, że hierarchiczność struktury jest właściwością wszel­kich znanych nam systemów złożonych: astronomicznych, mikrofizycz- nych, biologicznych i symbolicznych (myślowych). Nie wiemy tylko, czy dlatego nie znamy innych, że ich nie ma, czy też dlatego, że, gdyby by­ły, nie umielibyśmy ich zauważyć.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.