W ZWYKŁEJ POSTACI

Wy­kres zawiera w postaci słownej zwykle tylko nazwy jednostek, zamieszczone w odpowiedniego kształtu obwódkach, np. trójkąt na oznaczenie kierownika w rozpatrywanym przedziale oraz pro­stokąty i kółka dla różnego typu jednostek organizacyjnych. Nie­kiedy zamieszcza się też liczbę osób, której nie należy przekraczać w danej jednostce, czyli liczbę tzw. „etatów”, czasem też nazwi­sko aktualnego kierownika jednostki. Podporządkowanie służbo­we (rzadziej także funkcjonalne) jednostek zaznacza się za pomocą linii łączących je na wykresie. Jeśli włącza się podporządkowanie funkcjonalne, to przejrzystość wykresu ulega pewnemu zatarciu, choć można je wyróżnić stosując np. linie przerywane. Można też — choć w praktyce projektodawcy takich wykresów rzadko korzystają z tej możliwości — zaznaczyć wykreślnie względny „ciężar gatunkowy” jednostki organizacyjnej umieszczając jed­nostki o równym „ciężarze gatunkowym” na tym samym poziomie wykresu, mimo że w rzeczywistości mogą one być rozmieszczone na różnych szczeblach hierarchicznych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.