W OGÓLNYM UJĘCIU

Wszystko to w tym ogólnym ujęciu przedstawia się stosunkowo prosto. Prawdziwe trudności zaczynają się piętrzyć dopiero wtedy, gdy od opisu metody przechodzi się do jej stosowania w badaniach empirycznych.Pierwsze trudności powstają od razu, gdy próbuje się mierzyć cechy struktur — nawet te, które stosunkowo łatwo zdają się być wymierne. Zilustruję to przykładem wymiarów na pozór tak prostych jak wielkość rozpatrywanego wycinka instytucji i jej trwałość. Gdyby chodziło o porównanie wielkości instytucji niczym się od sie­bie — poza wielkością — nie różniących, to dałoby się stosunkowo łatwo wybrać jakąś jedną cechę wymierną, której nasilenie jedoznacznie cha­rakteryzowałoby ich wielkość. Gdyby to były np. kopalnie tego samego minerału, mającego taką samą trwałość, kruchość itp., jednakową gazo- wość, zawilgocenie itp.; o takim samym położeniu i miąższości eksplo­atowanych pokładów, a więc także o jednakowej objętości skorupy ziem­skiej wchodzącej w ich zasięg; jednakowo zaopatrzone w urządzenia wy­dobywcze, transportowe i sortujące; w równym stopniu przygotowane do eksploatacji przez roboty przygotowawcze; o jednakowej strukturze i kwa­lifikacjach oraz gorliwości załogi i takiej samej organizacji produkcji — to prawdopodobnie liczba zatrudnionych pracowników byłaby proporcjo­nalna do wydobycia na dobę, ta zaś do obrotów pieniężnych i do zysku rocznego — tak, iż każdy z ich wymiarów jednoznacznie charakteryzo­wałby wielkość kopalni.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.