STRUKTURY FUNKCJONALNE

Struktury funkcjonalne możemy scharakteryzować jako takie, ^w których podwładni obok przełożonych służbowych, dysponują­cych, co ma być wykonane, mają także oddzielnych przełożonych funkcjonalnych, doradzających im bezpośrednio, jak mają wyko­nywać swoje obowiązki.W strukturze tej sprzężenia służbowe nie pokrywają się oczy­wiście z funkcjonalnymi. Przełożonych funkcjonalnych może być przy tym tylu, ile TÓżnych funkcji lub czynności wyodrębniono w zakresie działania danego podwładnego. Czyni to zadość po­stulatowi specjalizowania się przełożonych w szczególnych za­kresach kierowania i usprawnia kierowanie zarówno przez to, jak przez skrócenie drogi między wyspecjalizowanym kierownikiem funkcjonalnym a wykonawcami. Struktury funkcjonalne wiążą się z koncepcją narzucania wy­konawcom sposobów wykonania czynności. Sprzyjają więc cen­tralizacji decyzji. Więź funkcjonalna zaczyna w tych strukturach dominować nad więzią służbową. Funkcjonalne jednostki organizacyjne, grupujące fachowców tej samej specjalności na poszczególnych szczeblach spiętrzenia kierowania, wiążą się jednak niekiedy w takich strukturach mię­dzy sobą nie tylko sprzężeniami funkcjonalnymi, ale i służbowy­mi.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.