STRUKTURA LINIOWA

Niewiele tu też mógłbym dodać do tego, co na ten temat napisałem wcześniej [Zieleniewski 1967a, s. 589— 599]. Ograniczam się więc do przypomnienia głównych zawar­tych tam myśli i do paru wzmianek dotyczących nowszej litera­tury na ten temat.Strukturą liniową możemy scharakteryzować jako taką, w któ­rej sprzężenia funkcjonalne pokrywają się ze sprzężeniami służ­bowymi. Wobec kierunkowego charakteru sprzężeń organizacyjnych przy strukturze liniowej przełożony służbowy jest dla swoich pod­władnych zarazem członem funkcjonal.iie uzależniającym. Po­trzeba wyodrębnienia sią funkcjonalnych jednostek organizacyj­nych — jeżeli w’ ogóle występuje — nie wynika więc w tych warunkach z wymogów budowy sprzężeń.W naszym ujęciu struktura linowa nie oznacza, że poszczegól­ni kierownicy nie mogą posługiwać się kompetentną radą specja­listów zgrupowanych w funkcjonalnych jednostkach organizacyj­nych. Oznacza ona tylko, że specjaliści tacy zmuszeni są ograniczyć się w udzielaniu rad do udzielania ich swoim bezpo­średnim przełożonym służbowym i rady takie mogą być przeka­zywane w dół tylko za pośrednictwem przełożonych służbo­wych — por. wykres 4.3.3.-2.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.