STANY KONFLIKTU

Zazwyczaj zamiast po prostu o sprzecznościach mówi się tu o  „konfliktach”. Trzeba się więc zatrzymać nad właściwym zna­czeniem tego terminu, nasuwa się bowiem pytanie, czy do teorii organizacji warto wprowadzać pojęcie konfliktu jako czegoś róż­nego od sprzeczności lub kooperacji negatywnej. Wprowadzenie do teorii organizacji i zarządzania terminu „konflikt” można bę­dzie uznać za potrzebne, jeżeli przyjęte w niej znaczenie tego słowa będzie dostatecznie określone, a przy tym dostatecznie róż­ne od znaczenia wyrazu „sprzeczność” pojmowanego w sposób bardziej ogólny i od znaczenia „kooperacji negatywnej” [Kotar­biński 1969, s. 95]. Nie będzie zapewne przedmiotem sporu stwierdzenie, że ter­min „konflikt” (podobnie jak sprzeczność) oznacza pewien typ stosunku między przynajmniej dwiema rzeczami, które zwykliśmy nazywać „stronami konfliktu” i które wobec tego przynajmniej ze względu na tę jedną zachodzącą między nimi relację stanowią łącznie całość wyższego rzędu.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.