SPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA

Sprawność funkcjonowania instytucji jest z reguły w przybli­żeniu odwrotnie proporcjonalna do liczby „węzłów” sprzężeń or­ganizacyjnych (inaczej „punktów zatrzymania”), czyli aktów przekazywania nośników informacji i innych rzeczy przez jedne składniki instytucji drugim. W różnych rodzajach instytucji przeważają lub powinny prze­ważać nad innymi różne rodzaje więzi i sprzężeń organizacyj­nych. W miarę zachodzących w rozwoju dziejowym zmian w sto­sunkach społecznych i w technologicznych procesach funkcjonowania instytucji znaczenie poszczególnych rodzajów więzi rów­nież ulega zmianom.Słabość rozwinięcia więzi informacyjnej w naszych współcze­snych strukturach organizacyjnych i konieczność jej rozbudowy dobrze ilustrują wyniki badań przeprowadzonych przez naszych socjologów. Badania te wykazały m. in., że zarówno robotnicy, jak i brygadziści dowiadują się o sprawach wydziału najczęściej drogą służbową, głównie za pośrednictwem kierownika i mistrza.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.