SKŁAD INSTYTUCJI

W zespołach wchodzących w skład instytucji można prawie zawsze wyodrębnić: rdzeń instytucji, grupą ludzi bardziej trwale niż inni z nią związanych, współprzyczyniających się swym działaniem do osiągania celów wspólnych, podlegających bezpośrednio wspólnemu kierownictwu, czyli stanowiących jednostkę organi­zacyjną, dla których zazwyczaj wynagrodzenie za świadczenia na rzecz instytucji stanowi główne źródło utrzymania oraz jej krąg zewnętrzny, czyli zmienną grupę ludzi mniej trwale z nią związanych, którzy nie zawsze wprawdzie chcą swym działaniem współprzyczyniać się do jej powodzenia, lecz — póki instytucja istnieje, nie mogą przeszkodzić osiąganiu jej ce­lów, i których działanie w momentach ich interakcji z uczestni­kami rdzenia ma pozytywne lub negatywne znaczenie dla osią­gania tych celów; ludzi, których głównym źródłem utrzymania z reguły nie jest wynagrodzenie za pracę dla danej instytucji i którzy albo podlegają bezpośredniemu kierownictwu danej in­stytucji na innej zasadzie i w innym zakresie niż uczestnicy rdzenia, albo wcale mu nie podlegają. Podlegają natomiast bez­pośredniemu kierownictwu innej instytucji wchodzącej w skład otoczenia tamtej i sami są uczestnikami rdzenia owej innej in­stytucji, której kierownictwu podlegają.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.