PRZEZ SFERĘ PSYCHICZNĄ

Nie potrzeba dowodzić, jak wielkie znaczenie z punktu widze­nia zmęczenia pracownika ma dobór odpowiednich do danego ce­lu zasobów tworzyw, narzędzi i pomieszczeń. Znaczenie włącze­nia sił przyrody do procesu pracy omówiłem już w poprzednim ustępie. Nie potrzeba chyba także dowodzić znaczenia stosunków społecznych w miejscu pracy. Poprzez sferę psychiczną wpływają one m. in. na stopień zmęczenia. Mając na myśli ten szerszy kon­tekst problematyki badania metod i techniki organizowania pracy możemy pokrótce wymienić główne punkty, które wchodzą w skład tej dyscypliny traktowanej jako dyscyplina wyodrębniona. Poza rozplanowaniem pomieszczeń, w których odbywa się pra­ca, i rozmieszczeniem poszczególnych urządzeń w tych pomieszcze­niach oraz urządzeniem stanowisk pracy (czym zajmiemy się w następnym ustępie) zbadania wymaga stan czystości pomieszcze­nia, panujący w nim porządek, wentylacja, ewentualne wibracje, oświetlenie naturalne i sztuczne, barwy ścian, sufitów i podłóg, estetyka urządzeń, stopień hałasu, ewentualna ciasnota itp.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.