PRÓBA SKONSTRUOWANIA WSKAŹNIKA

Próbę skonstruowania w sposób operatywny syntetycznego wskaźni­ka „powodzenia” określonego rodzaju instytucji (kapitalistycznego przed­siębiorstwa przemysłowego) przeprowadził zespół pracujący pod kierow­nictwem J. Woodward. Uwzględniono pozycję zajmowaną przez dane przedsiębiorstwo w danej gałęzi przemysłu, jego udział w ogólnej produk­cji, wzrost lub spadek tego udziału w ostatnich latach, zakres poszukiwa­nia nowych rynków zbytu (lub utraty rynków na rzecz konkurentów) zys­ki lub straty za ubiegłych pięć lat oraz wielkość dokonanych w tym czasie inwestycji, wzrost (lub spadek) zatrudnienia, obniżkę (lub wzrost) jedno­stkowych kosztów własnych itp. [Woodward 1965, s. 15].Badania tego rodzaju prowadzono także w Naukowo-Badawczym In­stytucie Pracy przy Komitecie Rady Ministrów ZSRR do Spraw Pracy Płac. Uwzględnia się przy tym głównie stopień wykorzystania czasu pra­cy robotników i czasu funkcjonowania maszyn — por. [Pietuchow 1967] oraz [Dowba 1967].

 

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.