PRACA INDYWIDUALNA

Jest jednak rzeczą oczywistą, że w praktyce działania indywidualne (a w instytu­cjach zarządzanych przede wszystkim prace wykonywane przez ludzi) wcale nie zawsze bywają zorganizowane w maksymalnym możliwym stopniu, czyli nie zawsze są maksymalnie sprawne; to­też zabiegi zmierzające do wzmożenia sprawności indywidualnej pracy ludzkiej mają wielkie znaczenie dla zwiększenia ogólnego efektu organizacyjnego.Wzmaganie sprawności pracy indywidualnej musi być oparte na systematycznym badaniu jej rzeczywistych przebiegów i moż­liwości ich usprawnienia — zawsze z uwzględnieniem będących do dyspozycji zasobów.Toczył się swego czasu spór, co właściwie jest przedmiotem’ tych ba­dań: ruchy robocze w przestrzeni czy czas ich wykonywania — i czy wobec tego należy mówić o studiach ruchów (motions) czy czasu (time). Spór ten dość żywo przypomina rozważania, co było wcześniej: jajko czy kura. Ponieważ rzeczy istnieją, a dotyczące ich zdarzenia „dzieją się” zawsze w czasie i przestrzeni, to rzecz jasna — wymiarów tych nie moż­na odrywać od siebie i badanie musi uwzględnić zarówno tor ruchu, jak czas jego trwania. Wyrażając tę myśl nieco inaczej: „przebieg pracy… determinuje (jej) czas, czas zaś wskazuje, który z przebiegów jest naj­lepszy” [Trzcieniecki 1967, s. 6], dodajmy od siebie: pod warunkiem ceteris paribus co do kosztów, wyrażających się w danym przypadku prze­de wszystkim w wysiłku pracującego.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.