POZYSKANIE ZASOBÓW

Pozyskanie zasobów” w działalności organizatorskiej, to więc także przezwyciężenie naturalnych oporów, wytwarzających się z reguły u osób, których w ten czy inny sposób dotyczy dzia­łalność organizatora. Praktyczne sugestie w tej sprawie zob. [Zieleniewski 1967a, | s. 524—530].Realizowanie przedsięwzięć organizatorskich, to — podobnie jak w każdej innej działalności ludzkiej — celowe oddziaływanie na te składniki sytuacji, które poddają się oddziaływaniu, a ze swej strony mają wpływ na wskaźniki, charakteryzujące „doce­lowy” stan rzeczy sformułowany w etapie konkretyzacji celu. Ważna jest tu przede wszystkim świadomość, że „ zarządzenie or­ganizacyjne” — choć oczywiście niezbędne — samo przez się nie jest jeszcze wykonaniem zadania organizatorskiego. Jasność, kom­pleksowość, realizm, nie przesadna szczegółowość zarządzenia — są jego ważnymi cechami; najważniejszą cechą jest jednak stwo­rzenie warunków, w których ludzie odpowiedzialni za wykonanie zarządzenia będą mogli i chcieli je wykonać — zob. (5.3.2.). Omó­wione wyżej (3.4.) wytyczne mają tu poza tym mutatis mutandis odpowiednie zastosowanie.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.