POZYSKANIE ORGANIZATORA

Pozyskanie organizatora to urobienie siebie samego (inicja­tora działalności organizatorskiej) na sprawnego organizatora oraz ewentualnie zapewnienie sobie współpracy odpowiednio przy­gotowanego organizatora. Nie ma tu alternatywy: niezależnie od tego, czy w działalności organizatorskiej ma współdziałać „orga- nizator-specjalista” czy nie, inicjator zorganizowania nowej insty­tucji lub kierownicy istniejącej instytucji (na wszystkich szczeb­lach kierowania w danym przedziale) powinni być urobieni nie tylko na znawców swojej merytorycznej roboty i nie tylko na znawców organizacji jako takiej, ale i na umiejętnych organiza­torów. Kto sam ma organizować, powinien to czynić jak naj- umiejętniej, a kto ma organizatorowi stawiać zadania i korzystać z jego współpracy, powinien umieć rozmawiać z nim w jego „or­ganizatorskim” języku. Dotyczy to wszystkich szczebli kierowa­nia, gdyż problem ten występuje na każdym szczeblu.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.