POZORNA SPRZECZNOŚĆ

Konflikty — mimo że pozornie sprzeczne z podstawowym po­stulatem wszelkiej organizacji, aby „części wspólprzyczyniały się do powodzenia całości” — nie zawsze są dla instytucji szkod­liwe.Mimo to większość ludzi sądzi, że najlępsza organizacja to organizacja „bezkonfliktowa”. Pogląd ten wynika stąd, że rze­czywiście niektóre konflikty, szczególnie konflikty, których dy­namika jest większa niż dynamika współdziałania, mogą całkowi­cie zahamować aktywność instytucji, a nawet doprowadzić do jej rozkładu. Ale — i na tym polega w tej sprawie dialektyczna jed­ność przeciwieństw — całość zorganizowana, obywająca się bezwenętrznych konfliktów, to byłaby całość statyczna pozbawiona szans rozwoju. Toteż nie „bezkonfliktowość”, lecz umiejętność przezwyciężenia konfliktów wewnętrznych i wykorzystywania ich w interesie całości zorganizowanej — to jedna z cech „dobrej organizacji”. Tak więc traktowanie konfliktów wewnątrzorganizacyjnych jako czegoś w swej istocie „złego” byłoby błędem. Konflikty takie . nie opanowane zawczasu przez kierowników instytucji, nie wy­korzystane przez nich jako sygnał, że trzeba coś zmienić w struk- j turze instytucji lub strukturze jej funkcjonowania, a więc jako czynnik motoryczny progresywnych zmian — są oczywiście czymś „złym” i stanowią niebezpieczeństwo dla instytucji.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.