PODZIAŁ FUNKCJI

Podziałowi funkcji na podstawowe, regulacyjne i pomocnicze odpowiada w strukturze organizacyjnej rozpatrywanej statycznie podział jednostek organizacyjnych na podstawowe (np. w przed­siębiorstwie przemysłowym biuro konstrukcyjne i wydziały pro­dukcyjne), regulujące (np. dyrektor, dział planowania, dział kadr, dział kontroli technicznej) i pomocnicze (np. dział zaopatrzenia, magazyny, księgowość, hale maszyn do pisania itp.). Kryterium to można jednak stosować do typologii jednostek organizacyj­nych tylko na określonym szczeblu hierarchii organizacyjnej, gdyż jednostka (dajmy na to księgowość), która ze względu na całe przedsiębiorstwo przemysłowe jest pomocznicza, może się z kolei (gdy ją rozpatrujemy w jej własnym węższym przedziale) skła­dać z jednostek podstawowych (np. sekcja ewidencji kosztów własnych) i pomocniczych (np. „własna” hala maszyn do pisania).

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.