POCIĄGNIĘTE ZA SOBĄ NASTĘPSTWA

Efekt organizacyjny, którego istotę staramy się tu zrozumieć, pociąga za sobą w życiu osobniczym i społecznym człowieka bar­dzo ważne następstwa. On to właśnie skłania nas do tego, że każ­dy z nas przystępuje jako członek do wielkiej liczby zespołów różnych instytucji, z których każda „specjalizuje się” w zaspoka­janiu różnych rodzajów potrzeb członków swych zespołów. Każdy z nas jest mianowicie członkiem kręgów zewnętrznych, np. licz­nych sklepów dostarczających nam „czego dusza zapragnie” (lub czego zapragnąć pozwoli nam plan zaopatrzenia ludności), zarzą­dów domów mieszkalnych, przedsiębiorstw komunikacyjnych, szkół, przychodni lekarskich itp. Proszę sobie wyobrazić, jakbyś- my wyglądali, gdyby każdy z nas rezygnując z efektu ograniza- cyjnego tych instytucji na własną rękę starał się o usługi od nich otrzymywane. I jak by wyglądały nasze ubrania, obuwie, meble, mieszkanie (nie mówiąc już o „umeblowaniu” naszych głów), gdy­by efekt organizacyjny zachodzący w zakładach krawieckich, szewskich, budowlanych, edukacyjnych nie umożliwiał nam ko­rzystania z wyników użytecznych, osiąganych w nich kosztem nie­porównanie mniejszym niż ten, który musielibyśmy ponieść starając się sami w pojedynkę o te dobra.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.