OTOCZENIE INSTYTUCJI

Spójrzmy na dobrze nam znany przykład instytucji wyodręb­nionej: szkołę wyższą. Tak jak każda inna instytucja funkcjonuje ona w otoczeniu przyrodniczym i społecznym. Na otoczenie spo­łeczne składają się różne inne instytucje i poszczególni ludzie.Szkoła — jak każda inna instytucja — składa się z ze­społu ludzi i zasobów, którymi się oni posługują w swym dzia­łaniu. Wspólny („instytucjonalny”) cel wewnętrzny tych ludzi mo­żemy w uproszczeniu sformułować jako urobienie umysłów stu­dentów według wzorów określonych przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Cel zewnętrzny ujawni nam się jako odpowiedź na pytanie „po co się to robi”? Ano po to, żeby „zaspokoić zapotrzebowanie” młodych obywateli na wykształcenie, które umożliwi im spełnienie ich obywatelskich obowiązków, uzyskanie możliwie dobrze płatnych posad itp., a także żeby za­spokoić zapotrzebowanie innych instytucji istniejących w oto­czeniu szkoły na określonego rodzaju fachowców i całego społe­czeństwa, którego szkoła jest składnikiem, na określony typ ide­owo zaangażowanego obywatela.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.