ORGANIZACJA PRACY PODWŁADNYCH

Zapewnienie prawidłowych instrukcji roboczych, b) zapewnienie realnych norm czasowych,- c) przyuczenie pod­władnych do nowych metod i narzędzi; 4) dostosowywania narzędzisprzętu do indywidualnych właściwości użytkowników; 5) wykonywania nadzoru nad pracą podwładnych i zapewnienia dyscypliny w wykonywa­niu instrukcji i zarządzeń oraz wykorzystania czasu pracy; 6) zapewnie­nia bezpieczeństwa i higieny pracy; 7) stworzenia w gronie podwładnych „ducha zespołu” i pozytywnej „atmosfery pracy” przez znajomość i wy­korzystanie „nieformalnej organizacji grupy” (5.4.6.).Okoliczności dotyczące organizacji pracy podwładnych. Okolicz­ności te skupiają się około: 1) eliminacji zbędnych czynności i przesto­jów, a dotyczą: a) organizacji miejsc pracy podwładnych, b) organizacji procesu pracy indywidualnej (wpływa tu problem właściwej granicy mię­dzy specjalizacją a koncepcją „scalania pracy”, c) organizacji pracy zespo­łowej, która powinna zmierzać do harmonizacji podzespołów co do ilości „przepustowości” oraz do harmonizacji czynności w czasie i w przestrze­ni, d) dostarczania na czas przedmiotów i narzędzi pracy oraz 2) zapewnie­nia równomiernego „rytmu” pracy, a w tym ograniczenia zbędnych godzin nadobowiązkowych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.