ODRÓŻNIENIE FUNKCJI

Kryterium odróżnienia jednej funkcji od innych, czyli stwier­dzenia, że mamy do czynienia z odrębną funkcją, jest więc moż­ność sformułowania zrozumiałego celu, mającego choćby podpo­rządkowane, lecz względnie samodzielne znaczenie, do którego realizacji wystarcza dany zespół czynności. Skoro zaś, jak pamię­tamy, możność wyodrębnienia celu uchwytnego — choćby pod­porządkowanego innym jako środek — jest też warunkiem wy­odrębnienia instytucji, począwszy od komórki organizacyjnej aż do wielkich złożonych całości, przeto nasuwa się wniosek, że funkcje wobec instytucji „szerszych” pełnią z reguły instytucje „węższe” aż do komórki organizacyjnej włącznie (przy czym w skrajnym przypadku może to być zespół jednoosobowy wraz ze stanowiskiem pracy).  Na funkcję składa się zazwyczaj szereg dających się wyodręb­nić przedsięwzięć, czyli operacji wielopodmiotowych, które z kolei składają się z poszczególnych czynności.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.