OBSERWACJA Z UKRYCIA

Świadomość, że się jest obserwowanym, z reguły zniekształca normalny przebieg pracy. Występuje to najwyraźniej przy sa­moobserwacji, a najmniej grozi przy obserwacji migawkowej. Ale i przy tym typie obserwacji obserwowani pracownicy wiedzą, że obserwacja jest w toku, choć nie są informowani, w jakich mo­mentach nastąpi kontrolny zapis. Zniekształcenie może polegać na świadomym przyśpieszeniu pracy (i zwiększeniu jej intensywno­ści nawet ponad fizjologicznie dopuszczalną normę); może ono jednak także — poprzez zdenerwowanie obserwowanego — obni­żyć jakość wykonania pracy poniżej normalnej.Obserwację wykonywaną z ukrycia (np. spoza szyby jedno­stronnie przejrzystej) należy wyłączyć jako nielojalną wobec ob­serwowanych. Wszystko to wskazuje na konieczność wprowadzenia do wyni­ków obserwacji korektur, które z jednej strony powinny polegać na zwiększeniu wyliczonych czasów przeciętnych (aby zneutrali- j zować mimowolne przyspieszenie tempa pracy) a z drugiej — na przedłużeniu przerw odpoczynkowych, które obserwowany pra­cownik świadomie lub nieświadomie podczas obserwacji redukuje.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.