NAUKOWE STADIUM

Wiemy wszak, że już Taylor zapo­czątkował badania tych zagadnień i że w ciągu ubiegłych sześć­dziesięciu lat ani na chwilę ich nie zaprzestano. A jednak w cza­sie pisania tego rozdziału autor natrafił w prasie codziennej i w paru fachowych periodykach na serię rzeczowo uzasadnio­nych narzekań, że warunki te nie są w praktyce spełniane.Nie mogąc oczywiście rozwijać tu tego tematu, ograniczam się więc do zacytowania jednego z określeń ergonomii jako dyscy­pliny naukowej zajmującej się tym kręgiem zagadnień i wylicze­nia głównych zakresów jej badań.Ergonomia jest to „naukowe studium stosunku między czło­wiekiem a jego środowiskiem pracy [Murrel 1965, s. XIII].Zajmuje się ona według jej adeptów: środouńskiem ogólnym (oświetlenie, temperatura, wilgotność, hałas, wibracje), środowiskiem bezpośrednim (rozplanowanie stanowiska pracy, wpływające m. in. na postawę pracującego przy pracy, redukcję pracy statystycznej i dostępność potrzebnych narzędzi i materia­łów) oraz innymi czynnikami, takimi jak wiek pracownika, jego wyuczo­ne kwalifikacje, motywacja (osobiście miałbym pewną wątpli­wość, czy czynnik ten można na równi z innymi tu wymienionymi uważać za przedmiot ergonomii), czas trwania pracy oraz rozkład i czas trwania odpoczynku itp.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.