NA PODSTAWIE DECYZJI

Na ogół im większe stosunkowo znaczenie ma decyzja organów insty­tucji wciągającej ludzi z zewnątrz do swego kręgu zewnętrznego, lub ja­kiejś innej instytucji obcej ludziom, o których chodzi, czyli im ich uczest­nictwo jest bardziej przymusowe, tym bardziej jest ono trwałe. Im zaś bardziej przeważa decyzja własna lub dobrowolna decyzja instytucji de­legującej członków swego rdzenia do obcego kręgu zewnętrznego, czyli im bardziej uczestnictwo jest dobrowolne, tym mniej jest trwałe. Tak np. więzienie jako organ wykonawczy aparatu wymiaru sprawiedliwości „wciąga więźniów” do swego kręgu zewnętrznego na mocy decyzji sądu, który również jest organem wymiaru sprawiedliwości, a szkoła powszech­na wciąga do swego kręgu zewnętrznego uczniów na mocy decyzji admi­nistracyjnej egzekwującej przymus szkolny i określającej rejonizację szkół. Przychodnia rejonowa, szpital i Państwowy Zakład Ubezpieczeń włączają chorych lub ubezpieczonych do swego kręgu zewnętrznego bądź względ­nie trwale na podstawie decyzji administracyjnych (leczenie przymusowe niektórych chorób, ubezpieczenia obowiązkowe), bądź też przelotnie na podstawie decyzji własnej osób zainteresowanych (leczenie lub ubezpie­czenie dobrowolne; podobna dobrowolność zachodzi u klientów kupu­jących przelotnie towary w handlu detalicznym).

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.