MIERZENIE WYMIARÓW

O wiele trudniejsze jest mierzenie takich „wymiarów”, * jak: stopień formalizacji, centralizacji, zrutynizowania, nasilania kontroli zewnętrznej pod względem ilościowym, surowości jej przeprowadzania i dolegliwości stosowanych sankcji; dalej — sposób zarządzania, stopień „zawodowstwa” (lub amatorstwa) wykonywanych funkcji, stopień specja­lizacji, typ „rynku” na usługi instytucji (stopień jego monopoliczności), stosunek liczby informacji uzyskiwanych z autopsji (bezpośredniego kon­taktu z danym zjawiskiem) do liczby informacji uzyskiwanych z akt, sto­sunek obciążenia instytucji działalnością podstawową, pomocniczą i re­gulującą (4.4.1.), stosunek ilościowy informacji potrzebnych do zbędnych, typ technologii, tempo załatwiania spraw itp. Nie sposób tu wnikać w szczegóły tych spraw, warto jednak stwierdzić, że badania tego rodzaju są prowadzo­ne zarówno u nas w kraju (wspomniane już badania przedsięwzięte przez Zakład Prakseologii), jak i za granicą, np. badania prowadzone od kilku lat pod kierownictwem dr. D. Pugha przez zespół związany obecnie z Uni­wersytetem Astona w Birmingham [Pugh… 1963] i [Hinings 1967] oraz ba­dania B. H. Halla w Stanach Zjednoczonych [Hall 1963].

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.