ŁĄCZENIE FRAGMENTÓW

Trzeba przy tym jednak brać pod uwagę sposoby łączenia poszczególnych fragmentów wziętych z różnych przebiegów pracy. Nie każdy bowiem fragment należący do okre­ślonego przebiegu może „gładko” przejść we fragment następny wzięty z innego przebiegu.Przyuczanie robotników do wykonywania pracy w sposób uznany za najbardziej racjonalny po szczegółowym zbadaniu spra­wy przez inżynierów, fizjologów i psychologów z reguły daje w efekcie niemałe usprawnienia. Ostatnio (od r. 1963) wprowadza­nie tego rodzaju usprawnień projektowanych przez „brygady twórcze” złożone z technologów, konstruktorów, ekonomistów, mistrzów i przodowników pracy stało się pod nazwą „planów NOT” (NOT = Naucznaja Organizacija Truda) masowym ruchem na terenie ZSRR — por. [Zieleniewski 1967b, s. 7]. W fabrykach okręgu środkowouralskiego, gdzie ruch ten został zapoczątkowa­ny, rozwinął się on bardzo szybko. Na dzień 1 IV 1964 r. było zatwierdzonych zaledwie 70 „planów NOT”, ale na 1 I 1966 r. było ich już 5575. Za przykładem okręgu uralskiego poszły wszystkie inne okręgi ZSRR [Mielnow 1967, s. 8 i 9].

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.