KIEROWNIK INSTYTUCJI

Do obowiązków kierownika instytucji należy (por. 5.1.3.) dba­łość o ułatwienie pracownikom stałego podnoszenia swych kwali­fikacji, czyli o udostępnienie im udziału w nauczaniu pracują­cych, zresztą w oczywistym interesie zarówno całego społeczeń­stwa, jak instytucji i samych pracowników. Autor książki, która w latach 1967—1968 stała się „bestselle­rem na Zachodzie Europy” (‚/z milionowy nakład), w wielu miej­scach wypowiada pogląd, że pogłębiająca się coraz bardziej „prze­paść technologiczna”, która grozi zepchnięciem Europy Zachód- niej do roli regionu bezpowrotnie uzależnionego od Stanów Zjed­noczonych, da się ostatecznie sprowadzić do przewagi Stanów w zakresie stałego doskonalenia kadr [Servan-Schreiber 1967],Szybki postęp nauki wymaga też periodycznego aktualizowa­nia wiedzy zdobytej w okresie nauki szkolnej (nauczanie pody­plomowe). Rzecz jasna, że metody nauczania ludzi dojrzałych, zwykle obarczonych rodzinami, mających już określone doświad­czenie i nawyki zdobyte w czasie pracy — a nauczanie takie obejmuje (lub powinno obejmować) osoby pracujące na wszyst­kich szczeblach hierarchii od robotnika „niewykwalifikowanego” poprzez „średni dozór” aż do dyrektorów — powiny być dosto­sowane do tych różnych szczególnych warunków.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.