INNY PRZYKŁAD WAŻNOŚCI

Inne przykłady ważności tego zagadnienia — zob. [Zieleniewski 1967a, s. 157—158], gdzie też [s. 155—161] podano szereg przykładów, że — choć bez pełnego uświadomienia sobie istoty zagadnienia — problem ten nie jest całkowicie obcy zachodniej literaturze organizacyjnej.Do podanych tam przykładów można dodać uwagę Etzioni’ego, który pisząc o „klientach” i „odbiorcach” przedsiębiorstwa gospodarczego oraz o  „pensjonariuszach” (np. szpitala lub internatu) traktuje ich jako „ucze­stników niższego rzędu” („lower participants”) instytucji na równi z „żoł­nierzami” w wojsku (w odróżnieniu od stałej kadry?) a nawet z szere­gowymi pracownikami (employees, rank and file — w odróżnieniu od kadry kierowniczej?) [Etzioni 1961, s. 17—19]. Postulat wyróżnienia kręgu zewnętrznego jako określonej kategorii uczestnictwa w instytucji nie oznacza jednak, żeby odpowiednie, typolo­giczne rozróżnienia uczestników tego kręgu nie były celowe. Ich typologię można przeprowadzić, jak widzieliśmy, np. ze względu na stopień trwa­łości tego uczestnictwa, ze względu na stopień jego przymusowości (do­browolności) i ze względu na to, na mocy czyjej głównie decyzji nastąpiło włączenie się uczestników do kręgu zewnętrznego danej instytucji. Takie postawienie tego problemu zawdzięczam uczestnikom seminarium magis­terskiego na studiach dla pracujących, prowadzonego przez dr M. Bielskie­go na Uniwersytecie Łódzkim.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.