GRUPY NARZĘDZI

Drugą wielką grupę narzędzi (narzędzia usprawniające funk­cjonowanie narządów organizmu ludzkiego) można z kolei podzie­lić na takie, które usprawniają funkcjonowanie 1) receptorów („zmysłów”) 2) efektorów i 3) systemu wewnętrznego obiegu i centralnego przetwarzania informacji (usytuowanego głównie w komórkach nerwowych). O   roli pierwszych (instrumentów, takich jak mikroskopy, tele­skopy, radar itp.) dają pewien przybliżony obraz wiadomości prasowe z r. 1967 o otrzymywaniu za pośrednictwem radzieckiej Sondy międzyplanetarnej szczegółowych informacji z powierzchni planety Venus, z odległości około 78 min km, co możemy porów­nać ze stopniem szczegółowości obrazu otrzymywanego bez po­średnictwa odpowiednich przyrządów z odległości np. 1 km). Znaczenie narzędzi usprawniających funkcjonowanie efekto- rów ilustrują do pewnego stopnia poniższe dane dotyczące kolej­nego udoskonalenia mechanizacji, zwanego automatyzacją, w dzie­dzinie produkcji i transportu.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.