FUNKCJE I CZYNNOŚCI

Mówimy (słusznie!) o naszych szkołach różnych szczebli, że pełnią w społeczeństwie ważne funkcje oświatowe, kulturotwór­cze, naukowe. O przedsiębiorstwie przemysłowym możemy powie­dzieć, że wobec społeczeństwa pełni funkcją produkcyjną, a za­razem — wobec własnych pracowników — wypełnia szereg in­nych funkcji społecznych. Wobec uniwersytetu z kolei np. rek­torat spełnia funkcją ogólnego kierowania, kwestura funkcją fi­nansową, a biuro dyrektora administracyjnego i sekretariaty dzie­kanów funkcje administracyjne. Podobnie wobec przedsiębiorstwa przemysłowego poszczególne jego działy i wydziały spełniają róż­norakie funkcje: zaopatrzeniową, produkcyjną, zbytu, rachunko­wą, planowania, sprawozdawczości itp. Można by pójść jeszcze da­lej w dół i powiedzieć — równie słusznie — że wobec działu zaopatrzenia jedna grupa pracowników pełni funkcję ewidencji źródeł zaopatrzenia, inna funkcję zakupów, a jeszcze inna funkcję rozliczeń.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.