FORMY SCHEMATÓW ORGANIZACYJNYCH

Statycznie widziana struktura organizacyjna trwale zorgani­zowanych instytucji bywa z reguły ujęta — przynajmniej w ogól­nych zarysach — opisowo lub graficznie.Opis struktury (zwanej niekiedy „księgą służb”) obejmuje zwykle wyliczenie jednostek organizacyjnych, podległych bezpo­średnio naczelnemu kierownictwu, oraz dalej — czasem, choć nie zawsze, aż do komórek organizacyjnych — jednostek niższego szczebla. Prócz określenia stosunku podporządkowania poszczegól­nych jednostek organizacyjnych jednostkom bezpośrednio wyż­szego szczebla (ściślej: kierowników jednostek „niższych” — kie­rownikom „wyższych”) opis zawiera wykaz obowiązków, za któ­re pracownicy każdej jednostki odpowiadają.Opis bywa zwykle zilustrowany wykreślnie i właśnie taki wykres nazywa się zazwyczaj „schematem organizacyjnym” (ści­ślej zaś należałoby go nazywać „wykresem podporządkowań orga­nizacyjnych”). Aby nie zacierać jego przejrzystości, nie można w nim jednak zamieścić wszystkich danych objętych opisem.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.