DOBÓR KRYTERIUM

Drugim zagadnieniem jest dobranie najwłaściwszego kryte­rium rozczłonkowania ze względu na problem uzgodnień. Zajmie­my się tym bliżej w jednym z dalszych ustępów (4.3.4.); tu chodzi tylko o stwierdzenie, że każde rozczłonkowanie jednostki organi­zacyjnej pociąga za sobą konieczność „uzgodnień” w toku opraco­wywania spraw dotyczących więcej niż jednej komórki. Uzgod­nienia te bywaj^ uciążliwe, a zawsze są czasochłonne. Zależnie od typu procesów pracy i od przyjętego kryterium rozczłonkowa­nia liczba koniecznych uzgodnień bywa różna. Ich ograniczeniu sprzyja z reguły rozczłonkowanie instytucji według celu końco­wego — por. [tamże] oraz [Zieleniewski 1967a, a 610]. Podobną myśl wypowiadają M. D. Richrds i P. S. Greenslow stwierdza­jąc, że na górnych szczeblach instytucji rozczłonkowanie według funkcji stwarza więcej problemów koordynacyjnych (a więc wymagających „uzgodnień”) niż rozczłonkowanie według produk­tów [Richards 1966, s. 228].

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.