CZYN I DZIAŁANIE

Czyn zewnętrzny i wszelkie działania zewnętrzne, czyli takie, w któ­rych skład wchodzi przynajmniej jeden czyn zewnętrzny, to czyn (dzia­łanie) wywołujące istotne z danego punktu widzenia skutki w położeniu części lub całości organizmu i/albo istotne zmiany w otoczeniu podmiotu działającego. Nie ma w praktyce działania (zewntęrznego) bez udziału za­sobów. Aby dobrze zrozumieć to podstawowe twierdzenie, trzeba so­bie przypomnieć cośmy wyżej (3.2 4.) i (4.1.2.) nazwali „zasobami”. Skoro w skład zasobów wchodzą tworzywa, narzędzia i pomiesz­czenia, to nie można sobie w ogóle wyobrazić działania („zewnętrz­nego”) bez udziału zasobów, a przynajmniej ich pierwszego skład­nika: tworzywa. Nawet jakieś najprostsze, w praktyce nie zdarza­jące się już chyba nigdzie, działanie, które polegałoby na zbiera­niu jagód lub „korzonków” gołymi rękami przez nagiego człowie­ka, włącza w swój proces tworzywo — owe jagody lub „korzonki” „przetwarzane” w toku działania z przyrośniętych do rośliny w oderwane i w ten sposób przygotowane do spożycia. Znaczenie, jakie we współczesnych działaniach ludzkich mają materiały na ich tworzywo (surowce, materiały pomocnicze i półfabrykaty), ilustruje rola odgrywana w polityce światowej przez źródła na­fty, złoża węgla, rud, tereny produkcji bawełny itp.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.