CZĘŚCI KONFLIKTU

Niektórzy przeprowadzają ten podział nieco inaczej dzieląc konflikty ze względu na ich podstawę na dwie kategorie: konflikty interesów i kon­flikty wartości lub przekonań.Słuszne wydaje się stwierdzenie jednego ze zwolenników takiej ty­pologii konfliktów, że konflikty interesów z reguły powstają na tle prze­wagi popytu nad podażą czegoś, czego pragną obie strony [Aubert 1983, s. 27],Konflikty interesów zakładają więc zawsze jakiś stopień wspólności systemu wartości u obu stron.Zagadnieniem bardzo ważnym ze względu na szanse i techni­kę przezwyciężenia konfliktów jest problem, czy w danej insty­tucji poza stronami konfliktu są części, które nie biorą w nim udziału. Zwraca na to uwagę cytowany przed chwilą Aubert [1963, s. 34 i nast.]. Nie można ze swym sporem „pójść do wójta”, jeśli (w danej sytuacji) „nie ma wójta” lub wójt sam należy do jednej z grup stanowiących strony konfliktu. Na tym polega wszak rola bezstronnego sędziego. Z obserwacji tej wynika zale­cenie ważne dla kierowników wszelkich jednostek organizacyj­nych, aby starali się utrzymać pozycję możliwie bezstronną w konfliktach między podwładnymi. Często jednak rola katalizatora w przezwyciężeniu konfliktów przypada nie sędziemu ani prze­łożonemu, lecz jakiemuś innemu „czynnikowi trzeciemu”.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aldona Kownacka, na co dzień prowadzę agencję reklamową bloga prowadzę w formie mojej pasji. Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące mediów i reklamy. Jeśli podoba Ci się mój blog to zapraszam do zostawienia komentarza.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.